1 tot 1 miljoen boeken

CPI Koninklijke Wöhrmann

diecpigruppe_1


CPI Nederland produceert op maatschappelijk verantwoorde wijze kwaliteit(s)boeken waarbij de wensen van de klanten centraal staan en deze worden afgewogen op de commerciële belangen van Wöhrmann.


Dit doet Wöhrmann door:

• Kwaliteit te leveren
• Gemaakte afspraken met de klant na te komen
• Capabele medewerkers die met plezier hun werk uitvoeren
• Flexibele inzet van mensen en middelen